Изложба в галерия АМАРТЕ, София / Solo exhibition at AMARTE gallery, Sofia

6-16 декември 2011
Самостоятелна изложба в AMARTE Gallery,
София, ул. "Дунав" 57

ОТКРИВАНЕ:
6 декември /Никулден/ 18-21 ч.
------------------------------------------------------------------------------
Чувство на лекомислено щастие танцува във въздуха.
Ярки, емоционални картини - като цветни мечтания -
огряват пространството и го правят приказно.
Изпълват го с предчувствие за празник и носят
усещането за радост и откровеност.
Пластиките, освободени от емоцията на цвета,
разчитат на вътрешната си сила и метафорична
образност, за да запазят равновесие...
Оплетено в рибарските мрежи, лятото забравя да си тръгне.
-----------------------------------------------------------------
The feeling of thoughtless happiness dances in the air.
Bright, emotional pictures - like coloured day-dreamings -shine on the space and make it fabulously.
They fill it up with presentiment for feast and bring a sensationfor joy and sincerity.
The plastics, freed from the emotion of colour,
depend on their innerpower and metaphoric figurativeness to keep equilibrium...
Implicated in seamen's nets, the summer forgets to walk away.