Towers Gallery, Sofia, "Събудете стените си" в дамски стил / INVITATION! Towers Gallery, Sofia - "Wake up your walls", ladies styleОткриване: 13 март, 19.00 ч., TOWERS Gallery, Cофия