Пето издание на изложба - конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика, ГХГ Варна
Вера Пенева,
Начало без край, маслени бои на платно, колаж, 80х120 см
Beginning without end, oil on canvas, collage, 80x120 cm