Изложба на Вера Пенева в Двореца, Балчик / Exhibition of Vera Penev's Palace, Balchik

7-29.08.2017 
Арт-галерия "Тунела", Държавен културен институт "Културен център "Двореца" - Балчик
Art Gallery “The Tunel” tate Cultural Institute - Cultural Centre The Palace” - Balchik

Вижте повече! / See more!