"За хвърчащите хора...", м. б. на платно, колаж, 50х90 см
"....но защо ли тогава нещо тук ни боли,
щом ги видим да литват в простора -
да не би да ни спомнят, че и ний сме били
от вида на хвърчащите хора?"
Валери Петров