■ Колаж / Collage

Случайна луна, м. б. на платно, колаж, 90х90 см
Частна колекция - София / Private collection - Sofia

Тази вечер аз съм хубава..., м.б. на платно, колаж, 90х90 см
Tonight I'm pretty ..., oil on canvas, collage, 90n90 см
купи онлайн / buy online
--------------------------------------------------------------


Забравен сън, маслени бои на платно, колаж, 86х56 см
Forgotten dream, oil fn canvas, 86х56 см
купи онлайн / buy online
--------------------------------------------------------------
Там, където не съм, м. б. на платно, 70х70 см
 Where I am notoil on canvas, collage, 70x70 cм
Частна колекция - Русе / Private collection - Ruse
--------------------------------------------------------------
Гергьовден, м.б. на платно, 70х70 см
--------------------------------------------------------------

Далян, м.б. на платно и колаж, 70х70 см
Fishing netsoil on canvas, collage, 70x70 cм
Частна колекция - София / Private collection - Sofia
--------------------------------------------------------------

Хвърчащи хора, живопис, колаж, 50х90 см
Flying peopleoil on canvas, collage, 70x70 cм
--------------------------------------------------------------
Кръговрат, м.б. на платно и колаж, 70х70 см
Circleoil on canvas, collage, 70x70 cм
Частна колекция - София / Private collection - Sofia
--------------------------------------------------------------
Магия, маслени бои на платно, колаж, 90х90 см
Magicoil on canvas, collage, 90x90 cм
--------------------------------------------------------------

Ябълки за зимата, маслени бои на платно, колаж, 90х50 см
Apples for the winter, oil on canvas, collage, 90x50 см
Частна колекция - София / Private collection - Sofia
--------------------------------------------------------------

Идеален ден за лов на щастие или 13 риби, м.б. на платно, колаж, 48х101 см
A perfect day for happiness hunting or 13 fishoil on canvas, collage, 48x101 cм
Частна колекция - София / Private collection - Sofia
--------------------------------------------------------------
Улица "Крайбрежна", маслени бои на платно, колаж, 90х90 см
Street "Coastal", oil on canvas, collage, 90x90 cм
Частна колекция - София / Private collection - Sofia
--------------------------------------------------------------
Камъчетата на Хензел, м.б. на платно, колаж, 90/90
Hansel's pebbles, oil on canvas, collage, 90x90 cм
Частна колекция - София / Private collection - Sofia, Bulgaria
--------------------------------------------------------------
Начало без край II, маслени бои на платно, колаж, 134х94 см
Beginning without end IIoil on canvas, collage, 134x94 cm
Частна колекция - София / Private collection - Sofia, Bulgaria
--------------------------------------------------------------

Перфектен ден 1, м.б. на платно, 60х60 см
A perfect day 1, oil on canvas, 60x60cm
купи онлайн / buy online
--------------------------------------------------------------

Перфектен ден 2, м.б. на платно, 60х60 см
A perfect day 2, oil on canvas, 60x60cm
купи онлайн / buy online
--------------------------------------------------------------
По пътя към храма, м.б. на платно, 80/130
Along the way to temple, oil on canvas, 80/130
Градска художествена галерия - Кутаиси, Грузия / City Art Gallery - Kutaisi, Georgia
--------------------------------------------------------------
Празник, маслени бои на платно, колаж, 90х90 см
Holiday, oil on canvas, collage, 90x90 cm
купи онлайн / buy online
--------------------------------------------------------------
Моят подарък за първите дами на Франция и България.
Пробив 1 и 2 /диптих/, фотография, колаж, 30х40 см.
My gift to the first ladies of France and Bulgaria, which I split in two.
Breakthrough 1 and 2 /diptych/, photography, collage, 30x40 cм.

-----------------------------------------------------------------


Следобед през юли, маслени бои на платно, колаж, 40х80 см
Afternoon in July, oil on canvas, collage, 40x80 cм
Частна колекция - София / Private collection - Sofia, Bulgaria
--------------------------------------------------------------

Отражениемаслени бои на платно, колаж, 40х80 см
Reflection, oil on canvas, collage, 40x80 cм
Частна колекция - София / Private collection - Sofia
--------------------------------------------------------------
Déjà-vu 1, маслени бои на платно,колаж, 20х80 см
Déjà-vu 1, oil on canvas, collage, 20x80 cм
Частна колекция -Букурещ, Румъния / Private collection -Bucharest, Romania

--------------------------------------------------------------
Déjà-vu 2, маслени бои на платно,колаж, 20х80 см
Déjà-vu 2, oil on canvas, collage, 20x80 cм
Частна колекция - Варна / Private collection - Varna, Bulgaria
--------------------------------------------------------------
Начало без край, маслени бои на платно, колаж, 80х120 см
Beginning without end, oil on canvas, collage, 80x120 cм

Вятър в косите. Безгрижен смях... Начало. Шарено. Щастливо. Лекомислено. Лудо...Омагьосан кръг. Вълшебен, непознат и... страшен! Лунапарк... въртележката на живота.
Частна колекция - Пловдив / Private collection - Plovdiv, Bulgaria
--------------------------------------------------------------Песенмаслени бои на платно, колаж, 20х100 см
A Song, oil on canvas, 20x100 cм
Частна колекция - София / Private collection - Sofia, Bulgaria
--------------------------------------------------------------


Игра на въже, маслени бои на платно, колаж, 90х90 см
Skipping rope, oil on canvas, collage, 90x90 cm
Частна колекция - София / Private collection - Sofia
--------------------------------------------------------------

Пикник, маслени бои на платно, колаж, 90х90 см
Picnic, oil on canvas, collage, 90x90 cм
Частна колекция - Швейцария / Private collection - Switzerland
--------------------------------------------------------------


Неизпратено писмо, маслени бои на платно, колаж, 90х90 см
Unsent letter, oil on canvas, collage, 90x90 cм
Частна колекция - София / Private collection - Sofia
--------------------------------------------------------------
Ден за плуване с делфини, маслени бои на платно, колаж, 90х90 см
A day for swimming with dolphins, oil on canvas, collage, 90x90 cм
Частна колекция - Утрехт, Холандия / Private collection - Utreht, Holland
--------------------------------------------------------------


Следобед с един калкан, м.б., колаж, 60х80 см
Частна колекция, Шабла
--------------------------------------------------------------


Божана и бъжлека, маслени бои на платно, колаж, 90х90 см
Bojana and big fly, oil on canvas, collage, 90x90 cм
Частна колекция - Добрич / Private collection - Dobrich, Bulgaria
--------------------------------------------------------------
Грузински празник, маслени бои на платно, колаж, 88х139 см
Georgian fiesta, oil on canvas, collage, 88x139 cм
КУПИ ОНЛАЙН / BUY ONLINE
--------------------------------------------------------------Сънят на лятото, колаж, 50х70 см
The Dream of Summer, collage, 50x70 cм
--------------------------------------------------------------


Обещания, колаж, 50х70 см
Promises, collage, 50x70 cм
Фестивален и конгресен център - Варна/ Festival and congress centre - Varna, Bulgaria

--------------------------------------------------------------


Ламята си тръгна сама, колаж, 70х50 см
|The Lamia went alone, collage, 50x70 cм
Фестивален и конгресен център - Варна/ Festival and congress centre - Varna, Bulgaria
--------------------------------------------------------------


Принцесата на куклите, колаж, 50х70 см
|The Princess of the Dolls, collage, 50x70 cм
Частна колекция - Добрич / Private collection - Dobrich, Bulgaria
--------------------------------------------------------------

Повикай лятото, колаж, 90х70 см
Call the Summer, collage, 50x70 cм
Частна колекция - София / Private collection - |Sofia, Bulgaria
--------------------------------------------------------------Червен кораб за разходка, колаж, 80х60 см
A red Boat for walk, collage, 80x60 cм
Kолекция, Дворца -Балчик / Collection, Palace - Balchik, Bulgaria
--------------------------------------------------------------Летен дъжд, м.б. на платно, колаж, 86х56 см
--------------------------------------------------------------Провинциална митология, колаж, 100х70 см
|Province's mytology, collage,100x70 cм
Френски културен център - Добрич / French Cultural Center - Dobrich, Bulgaria
--------------------------------------------------------------


Притча, колаж, 50/70
Every day, collage, 50/70
купи онлайн / buy online+++
--------------------------------------------------------------


Всеки ден, колаж, 50/70
Every day, collage, 50/70
Частна колекция - София / Private collection - Sofia
--------------------------------------------------------------

Слънчоглед, колаж, 30/30
Sunflower, collage, 30/30
Частна колекция - Шабла / Private collection - Shabla, Bulgaria
--------------------------------------------------------------

Момиче без птица, колаж, 50/70
Girl with no bird, kollage, 50/70
Частна колекция - Добрич / Private collection - Dobrich, Bulgaria
--------------------------------------------------------------


Папирус, колаж, 50/70
Papyrus, kollage, 50/70
Частна колекция - Добрич / Private collection - Dobrich, Bulgaria
--------------------------------------------------------------


Нощта, в която котакакът се изгуби, колаж, 70/50
The night in which the cat get lost, collage, 50/70
Частна колекция - Варна / Private collection - Varna, Bulgaria
--------------------------------------------------------------


Храм, колаж, 100/70
Сhurch, collage, 100/70
Частна колекция - В. Търново / Private collection - V. Tarnovo, Bulgaria