■ Графичен дизайн / Graphic design

---------------------- ЛОГО / LOGO -----------------------


-------------------- ВИЗИТНИ КАРТИЧКИ / BUSINESS CARDS --------------------


-------------------- ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ / GREETING CARDS --------------------
-------------------- ЕЛЕКТРОННА КАРТИЧКА / е-CARD -------------------------------------- ДИПЛЯНИ / LEAFLETS ------------------

------------------ БРОШУРИ / BROCHURES ------------------


------------------- ПЛАКАТИ / POSTERS -------------------
------------ КНИГИ, КАТАЛОЗИ / BOOKS, CATALOGS ------------
------------------- ГРАМОТИ / CHARTERS -------------------
-------------- ОБЛОЖКИ ЗА CD / LABEL FOR CD -------------


------------------ ВEСТНИЦИ / NEWSPAPERS -----------------

-------------------- МЕНЮ / MENU --------------------