■ Скулптура / Sculpture


Етюд / Еtude

Човек и куче, шамон, 44/37/15 / A Man and a Dog, chamotte, 44/37/15
Частна колекция/ Private collectionМаска, бронз, 20/12/11
Mask, bronze, 20/12/11

Извисяване, шамот, 30/17/15
Elevation, chamotte30/17/15


Бакхус, шамот, 31/20/14
Bacchus, chamotte, 31/20/14
Частна колекция - Сан Диего, Калифорния, САЩ / Private collection - San Diego, California, USA

Ритуален съд, шамот, 28/26/15
Ritual vessel, chamotte, 28/26/15

Време за обичане, шамот, 36/27/23
Time for love, chamotte, 36/27/23
Частна колекция - София / Private collection - Sofia, Bulgaria

Началото на кръга, бронз, 23/14/36
The begining of the circle, bronze, 23/14/36
Частна колекция - Добрич / Private collection - Dobrich, Bulgaria


ххх, бронз, 55/26/15
xxx, bronze, 55/26/15
Градска художествена галерия - Добрич / City Art Gallery - Dobrich, Bulgaria


Ритуал, шамот, 33/29/17
Rite, chamotte, 33/29/17
Частна колекция - София / Private collection - Sofia, Bulgaria

Дракус, шамот, 51/27/19
Drakus, chamotte, 51/27/19
Частна колекция / Private collection 

Човек и птица, бронз, 23/31/22
 A Man and a Bird, bronze, 23/31/22

Равновесие, шамот, 40/21/14
Balance, chamotte, 40/21/14

Утро, шамот, 35/21/15
Morn, chamotte, 35/21/15

Разпятие, инсталация, 139/141
Заседателна зала - завод Видима, Севлиево / Conference room - factory Vidimaq Sevlievo, Bulgaria


Опитомено дърво, дърво, въже, 177/60/64 
 A tamed tree, tree, rope,177/60/64

Алегория с птица, бронз
Частна колекция, Добрич/ Private collection, Dobrich