АРТ МАГАЗИН / ART SHOP

По пътя към храма, 80x130
Along the way to temple, 80x130
Градска художествена галерия - Кутаиси, Грузия / City Art Gallery - Kutaisi, Georgia