► Пленер - Мангалия, Румъния, юни 2000 / Workshop - Mangalia, Romania, june 2000