► Изложба в "Двореца" - Балчик / Exhibition in The Palace” - Balchik

Откриване на изложбата...
Opening of the exhibition...
... и първи откупки...
... and first purchases ...и първата дама Десислава Радева посети изложбата...
end the first lady Desislava Radeva visited the exhibition...... и първата дама на Франция - Бриджит Макрон.
... and the first lady of France - Bridget Macron.

Моят подарък за първите дами на Франция и България, който разделих на две.
Пробив 1 и 2 /диптих/, фотография, колаж, 30х40 см.

My gift to the first ladies of France and Bulgaria, which I split in two.
Breakthrough 1 and 2 /diptych/, photography, collage, 30x40 cм.... и много, много хора...
 ... and many, many people...и много, много красиво.
and very, very beautiful.