► Изложба в Артсалона на в. Кеш, София, 1999 г. / Exhibition in the Art Salon of Cash newspaper, Sofia, 1999
"Лабиринт" / "Labyrinth"
***


"Лятото не си отива... 2" / "Summer doesn't go away... 2"
***


"Лятото не си отива... 1" / "Summer doesn't go away... 1"
***


"Сънуван град" / "Dreamed City"
***


"Изгубен град" / "Lost City"
***


"Синя луна" / "Blue Moon"
***


"Чужда земя" / "A Somebody else's Land"
***


"Пространства" / "Spaces"
***


"Сънуван град" / "Dreamed City"
***

Коментари