Публикации

Добре дошли във виртуалното ателие на ВЕРА ПЕНЕВА! / Welcome to VERA PENEVA'S virtual studio!

Свободни за продажба произведения / Available for sale works

Вера Пенева / Vera Peneva

Нека е красиво / Let it be beautiful

Живопис и колаж / Painting and collage

Скулптура, авторски обекти / Sculpture, author's objects

Шалове-картини / Scarves-pictures