■ Графичен дизайн / Graphic design


ЛОГО / LOGO 

ВИЗИТНИ КАРТИЧКИ / BUSINESS CARDS


ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ / GREETING CARDS

ЕЛЕКТРОННА КАРТИЧКА / е-CARD ДИПЛЯНИ / LEAFLETS


БРОШУРИ / BROCHURES


ПЛАКАТИ / POSTERS
КНИГИ, КАТАЛОЗИ / BOOKS, CATALOGS
ГРАМОТИ / CHARTERS
ОБЛОЖКИ ЗА CD / LABEL FOR CD


ВEСТНИЦИ / NEWSPAPERS

МЕНЮ / MENU