► Изложба в г-я АМАРТЕ, София, 2011 / Solo exhibition at AMARTE gallery, Sofia, 2011


Уважаеми колеги и гости,

Благодаря за поканата да представя тази вечер авторката, която е пред вас, благодаря и за възможността да открия нейната поредна самостоятелна изложба в галерия Амарте. Ще се опитам да бъда лаконична, въпреки че ми се налага да представя един много разнолик и динамичен художник, което не е лека задача.
Вера Пенева е завършила скулптура, но тя разгръща своята творческа енергия в различни посоки, по-точно в различни видове изкуства. Тя не се ограничава еденствено с търсене на еднопосочна пластична изразност, „заключена“ единствено в скулптурата, но съвсем убедително артикулира и в живописта и в графичния и рекламния дизайн. По този начин тя прекрачва „границите“ между изкуствата, не за първи път. Поглеждайки назад в историята на изкуството, това „прекрачване“ е било винаги предизвикателство за художниците, още от ренесанса до днес, а ние знаем и примерите – Леонардо, Пикасо, Матис, Хуан Миро, в нашето изкуство – Иван Ненов и др.
В произведенията на Вера Пенева прави впечатление нейната зряласт и завършеност като автор. Те са визуално провокирани от сблъсъка с „етнокултурното“ в изкуството, /и предполагам, не случайно именно тя е избрана да получи стипендия на ЮНЕСКО/, нещо повече – обогатени от нейното участие в множество пленери, артистични проекти и изложби. Всички тези художествени изяви изграждат твореца, отварят го за нови търсения, променят посоките, формират философията и „оплождат“ идеите.
Художничката е позитивна и лъчезарна личност, емоционална и динамична, което се вижда и струи от нейното творчество. Стреми се към красивото и откровеното, почти по детски чистото пресъздаване на образите, разказите, впечатленията и емоциите. При контакта с живописните платна, колажите и компютърните графики, ние самите ставаме част от нейния свят и мироглед, който ни зарежда, освобождава и успокоява. Тя предпочита чистата и ярка цветност, силата на светлината, динамиката на линиите и формите. Използва, като предпочитан пластичен език, подчертаване на тактилните свойства на хартията, въжето, камъка, глината, боята, но знае как да премине и „отвъд“ тях – във виртуалното, чрез кампютърните технологии. Скулптурното обучение, което определя спецификата при изграждането на образите и пространството, при Вера Пенева по никакъв начин не влияе върху нейния ясен, фин и тънък живописен усет и пипане. Не влияе и върху преднамерено търсената „декоративност“ на композициите, нещо повече – едното допълва другото и обратно.
Конвенционалноно разбиране, да можеш да нарисуваш само това което виждаш, днес се променя, именно чрез намесата на компютъра. Чрез него може да се изобрази всичко отвъд „възможното“ и „видимото“ и да се постигне по нов начин визуална динамика и въздействие. Вера Пенева е художник, който е опитал силата на компютърните възможности в творчеството си. Нейните компютърни графики са много изобразяващи, живописни и абстрактни, но те са и много поетични и символични. Поетичното начоло присъства в цялото и творчество, а символиката можем да потърсим във визуализирането на фолклорните празници и разкази, в поезията на природните картини, в опита за изграждане на „нова митология“ чрез образи, форми и цветове.
Трудно е да се каже всичко, но мисля, че не е и нужно. Винаги е по-важен прекият контакт с произведенията и да се опитаме да открием в тях обаянието на твореца и да ни предаде интуитивно всичко онова, което ние не винаги виждаме, защото сме забързани и потопени в ежедневието. А и самата авторка има много добре представящ я блог в интернет, кайто всеки може да види.
Искам да поздравя Вера и да й пожелая от сърце успех на излжбата.

д-р Катя Тинева – изкуствовед