► Изложба в г-я АМАРТЕ, София, 2011 / Solo exhibition at AMARTE gallery, Sofia, 2011