■ Дигитално изкуство / Digital ArtСънуван граддигитална живопис70х54 см, антирефлексно стъкло
Dreamed City, digital painting, 70х54 см, аnti-reflective glass
продадена / sold
Частна колекция - Добрич / Private collection - Dobrich, Bulgaria


Храм, компютърна живопис, 70х54, антирефлексно стъкло
 Тemple,digital painting70х54 см, аnti-reflective glass
продадена / sold
Частна колекция - Добрич / Private collection - Dobrich, Bulgaria

"Синя луна" / "Blue Moon"

"Изгубен град" / "Lost City"

"Сънуван град" / "Dreamed City"
от изложбата ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС в галерия "Фестинвест", София, 1999 г.

"Лятото не си отива... 1" / "Summer doesn't go away... 1"
от изложбата ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС в галерия "Фестинвест", София, 1999 г.

"Лятото не си отива... 2" / "Summer doesn't go away... 2"
от изложбата ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС в галерия "Фестинвест", София, 1999 г.

"Лабиринт" / "Labyrinth"
от изложбата ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС в галерия "Фестинвест", София, 1999 г.

"Пътека в гората 1" / "A path in the Forest 1"

"Пътека в гората 2" / "A path in the Forest 2"

"Капан" / "A Trap"
от изложбата ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС в галерия "Фестинвест", София

"Пространства" / "Spaces"
от изложбата ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС в галерия "Фестинвест", София, 1999 г.

"Чужда земя" / "A Somebody else's Land"
от изложбата ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС в галерия "Фестинвест", София, 1999 г.

"Следобедни сенки" / "Afternoon shadows"
от изложбата ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС в галерия "Фестинвест", София, 1999 г.