Скулптура, авторски обекти / Sculpture, author's objects"Илюзия", маслени бои на дърво, 54х104х2 см
Illusion, oil on wood, collage, 54х104х2 см* * *
Господи, колко съм хубава..., маслени бои на дърво, 25х80х2 см
God, I'm so pretty...!, oil on wood, collage, 25х80х2 см

* * *
   

Кутия за спомени, дърво, маслени бои, 34х80х2 см
Memory box wood, oil paints, 34х80х2 см

* * *


Човек и птица, бронз, 23/31/22
A Man and a Bird, bronze,23/31/22 см

* * *  

Черга или писмо от баба, м.б. на дърво, метал, 100х20х2 см


Коментари