Вера Пенева / Vera Peneva

  Родена в гр. Велико Търново.
Завършва специалност скулптура във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" при проф. Ненко Маров.
Творческият й диапазон включва и живопис, колаж, графичен дизайн, компютърна графика, фотография.
Има дузина самостоятелни изяви досега, множество колективни акции - пленери, хепънинги и изложби - в България, Румъния, Франция, Грузия, Словакия... През 1995 година печели творческа стипендия на ЮНЕСКО  и работи в древната столица на Грузия - Кутаиси.
Част е от популярни артистични проекти: 2012 - „Събудете стените си“ -  Towers Galery, София; 2010 - “Меню за душата“, Братислава, Словакия; 2002-2005 - "Изкуство за социална промяна" на Европейската културна фондация, Червената къща и Център за изкуство Сорос; 2004 - Project ABC: Art/Bulgaria/Commerce" на холандската фондация за източноевропейски проекти STOEP.
Общестени и частни колекции в Норвегия, Швеция, Холандия, Словакия, Германия, Швейцария, Русия, Грузия,Испания, Румъия и България включват нейни творби.
Член на Съюза на българските художници.
Живее и работи в град Добрич, България.


-------------------------------

Born in Veliko Tarnovo, Bulgaria.
Graduated from the University of Veliko Turnovo “St. Cyril and Methodius”, subject sculpture. He studied under professor Nenko Marov.
Her creative range includes sculpture, painting, collage, graphic design, computer graphics, photography.
Has a dozen of solo exhibitions and various group events - plein airs, happenings, exhibitions - in Bulgaria, Romania, France, Georgia, Slovakia... In 1995 wins a UNESCO artistic scholarship and worked in Kutaisi - Georgia's ancient capital.
Participates in popular artistic projects - 2012 - CCS Sofia -"Wake up your walls"; 2010 - Menu for soul, Slovakia - Bratislava; 2002-2005 "Art for social change" by European Cultural Foundation's, The Red House and Soros Art Center; 2004 - Project ABC: Art/Bulgaria/ Commerce by the Dutch foundation for eastern-european projects STOEP.
Her Works can be found in private and public collections in Norway, Sweden, Netherlands, Slovakia, Germany, Switzeland, Russia, Georgia, Spain, Romania and Bulgariia.
Member of the Union of the Bulgarian Artists.
Lives and works in Dobrich, Bulgaria.

See more...


Другите за Вера... / Others for Vera...

Вера Пенева е автор с неподправен, собствен стил и стремеж към себеизразяване чрез изкусвото. За нея ограниченията не съществуват – тя еднакво добре владее живописта и изграждането на формата в материал. Тази способност, но и свобода, да превключва от едно изкуство в друго с еднаква умелост и талант я правят творец в истинския смисъл на думата. За нея няма граници между видовете изкуства, които да я ограничават. 
д-р Румена Калчева, изкуствовед

В произведенията на Вера Пенева прави впечатление нейната зряласт и завършеност като автор. Поетичното начало при-съства в цялото й творчество. При контакта с живописните платна и колажите ние самите ставаме част от нейния свят и мироглед, който ни зарежда, освобождава и успокоява.
Катя Тинева, изкуствовед

При Вера Пенева багрите са цветни мечтания, които огряват пространството, правят го приказно, като в детски сънища и носят наивната радост от живота.
Пламена Димитрова-Рачева, изкуствовед

Живи, цветни, светли - творбите на Вера Пенева носят чувства и преживявания, сякаш от един друг свят - много по-добър, винаги добър. Свят, в който всеки и всичко има своето уникално място и едновременно с това прелива и се слива с всичко наоколо, създавайки нещо по-голямо и значимо от сбора на отделните му части... А същевременно сред образите са вплетени нишки, въжета... Сякаш самият живот! Пътят, който те поема от едно място и те отвежда на съвсем друго, до самия край - за да откриеш, че неусетно и ти си станал различен - много, много по-добър!
Зина Любенова, куратор

-------------------------------
Maturity and completion as an artist are striking in Vera Peneva's work. The poetic beginning can be found in her entire creativity. When in touch with her paintings and collages we ourselves are becoming part of her world and  common outlook, which charges us, gives us freedom and tranquillity.
Katya Tineva, art critic

In Vera Peneva's paintings the colours are vivid daydreams which illuminate the space, they make it fabulous as in a child's dream and bring the naive happines of life.

Plamena Dimitrova-Racheva, art critic

Vivid, colorful, bright... Vera Peneva’s works bring feelings and experiences, as if from another world - much better, always good, in which everyone and everything has their unique place and at the same time overflows and merges with everything around, creating something much larger and more significant than the sum of its individual parts. At the same time, among the images and within them are incorporated threads and ropes, as life itself - the path that takes you from one placeg and without nociticing, leading you to a completely different one, and at the very end to realize that impereceptibly you have become different - much, mich better!

Zina Lubenova, curatorКоментари