АРТ МАГАЗИН / ART SHOP


рисунка, колаж

УЧАСТ

Вечер броя звездите.
Нямам какво да правя.
Денем вървя по браздите -
падналите заравям.

Хвърлил ме тука Господ -
облак дано ме смаже.
Станах ужасен троскот!

Жилав. Брадясал. И гладен.

Йордан Кръчмаров

Изберете картина за Вашия дом!

Перфектен ден 1, м.б. на платно, 60х60 см
Перфектен ден 2, м.б. на платно, 60х60 см
рисунка, колаж

"Всеки си има едно синьо море
с брегове от червени смокини,
с горещи звезди и зли ветрове,
с мъртви течения и бели делфини.

..........."

Йордан Кръчмаров
Рисувам птица, маслени бои на платно, 90х90 см
I'm painting a bird, oil fn canvas,  90х90 см
Да нарисуваш птица
Жак Превер
Вземи бои и четка
и първо нарисувай клетка
после с размах-два
добави отворена врата.
Нарисувай след това
нещо за красота
после нещо обикновено,
нещо хубаво
и нещо потребно
за птичето.
Намери дърво
и окачи на него твоето платно,
в градината
или в гората
скрий се зад това дърво,
не говори
и дори не се движи…
Понякога птичето бързо пристига,
но понякога много време не стига
за да се реши
да долети.
Не се обезсърчавай –
чакай,
чакай, ако трябва с години.
Всъщност твоето търпение
не е от никакво значение
за красотата на това творение.
Когато птичето долети,
ако изобщо прецени,
запази дълбока тишина,
и го чакай да намери своята врата.
Когато птичето мине през нея,
ти лекичко се протегни
и я затвори.
После
изтрий внимателно
клетката от твоето платно
без да докосваш на птичето
нито едно перо.
После нарисувай дървото
като най-красивото клонче
избери за своето птиче.
Нарисувай също зелени листа,
добави на вятъра свежестта,
на слънцето нежната топлина
и шумът на насекомите в лятната суха трева.
И после чакай птичето да реши да запее.
Ако птичето не иска да пее
това не е на добре,
защото значи, че рисуваш зле.
Но, ако птичето все пак се реши
и те удостои
със своята песен,
това е повече от добре
и означава, че ще ти даде,
едно свое перце,
с което да напишеш
името си долу, в ъгъла, под неговото краче.


По пътя към храма, 80x130
Along the way to temple, 80x130
Градска художествена галерия - Кутаиси, Грузия / City Art Gallery - Kutaisi, Georgia

Пеперуди в градинатавариант Релакс (+ ръчно рисуван стол)
Butterflies In the Garden, RELAX option (+ hand-painted chair )

Изложба на Вера Пенева в Двореца, Балчик / Exhibition of Vera Penev's Palace, Balchik

7-29.08.2017 
Арт-галерия "Тунела", Държавен културен институт "Културен център "Двореца" - Балчик
Art Gallery “The Tunel” tate Cultural Institute - Cultural Centre The Palace” - Balchik

Вижте повече! / See more!ПОКАНА

Самостоятелна изложба на ВЕРА ПЕНЕВА -
живопис, колаж и скулптура
Арт-галерия "Тунела" на ДКИ КЦ "Двореца" - Балчик
7-22 август 2017 г.
Откриването ще бъде на 7 август (понеделник) от 18 часа.


Изкуствоведът Катя Тинева за Вера Пенева: "...Завършила скулптура, но разгръща своята творческа енергия в различни посоки, по-точно в различни видове изкуства. Не се ограничава в търсене на еднопосочна пластична изразност, „заключена“ единствено в скулптурата, но съвсем убедително артикулира и в живописта и в графичния и рекламния дизайн. По този начин тя прекрачва „границите“ между изкуствата. В произведенията на Вера Пенева прави впечатление нейната зрялост и завършеност като автор. Те са визуално провокирани от сблъсъка с „етнокултурното“ в изкуството и обогатени от нейното участие в множество пленери, артистични проекти и изложби. Всички тези художествени изяви изграждат твореца, отварят го за нови търсения, променят посоките, формират философията..."

Вера Пенева е член на Съюза на българските художници, на Дружеството на художниците - Добрич и творчески директор на рекламно Студио ПАСТЕЛ. Нейни творби могат да бъдат открити в обществени и частни колекции в Норвегия, Швеция, Холандия, Словакия,Германия, Швейцария, Русия, Грузия, Испания, Румъния и България.


-------------------------------------------------------------------

„Vera Peneva graduated sculpture, but she unfolds her creative energy in different directions, more precisely in different types of art. She does not limit herself to the search for unidirectional plastic expression, "locked" only in the sculpture, but quite convincingly articulates painting as well as graphics and advertising design.  In this way, she crosses the "boundaries" between the arts. 
Vera Peneva's works impress the observer with her maturity and completeness as an author. They are visually provoked by the clash with "ethno-culture" in art, moreover enriched by her participation in numerous workshops, artistic projects and exhibitions. All these artistic endeavors develop the artist, provoke the search of new quests, change directions, form the philosophy...“
Katya Tineva, art critic

Vera Peneva is a member of the Union of the Bulgarian Artists and creative Director of advertising Studio PASTEL. Her works can be found in private and public collections in Norway, Sweden, Netherlands, Slovakia, Germany, Switzeland, Russia, Georgia, Spain, Romania and  Bulgaria.